Pogoji uporabe

Datafy.it je spletna storitev, ki vam omogoča iskanje novih poslovnih kontaktov, na veliko bolj učinkovit način. Storitev omogoča iskanje posameznih kategorij med javno dostopnimi podatki, da bi odkrili in povezali s podobno mislečimi strokovnjaki. Glede na iskalno kategorijo lahko prejmete od 100 pa do nekaj 1000 rezultatov iskanja, kar vam prihrani čas in kar je najpomembnejše denar. Uspešno odkrivanje in raziskovanje vsebine vodi v večjo produktivnosti, kar vam bo pomagalo pri mreženju s kolegi strokovnjaki in pri izgradnji lastne strokovne blagovne znamke.

Pogoji Uporabe urejajo vaš dostop do in uporabo storitev, vključno s spletno storitvijo Datafy.it. Ti Pogoji Uporabe skupaj z našo Politiko Zasebnosti, predstavljajo celoten in edini dogovor med vami in SmartPa d.o.o. Pogoje Uporabe lahko kadarkoli spremenimo, o tem pa vas bomo obvestili z objavo na naši spletni strani. Z dostopom do naše spletne strani in/ali uporabo spletne storitve se strinjate s temi Pogoji Uporabe, zato vas prosimo, da jih skrbno preberete. Če se ne strinjate s katerimi od določb, vas prosimo da zapustite našo spletno stran in prenehate z uporabo naših storitev.

Splošni pogoji uporabe

V celoti ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo preko vašega računa, in za vse iz teh dejavnosti izhajajoče posledice. Storitve ki jih nudimo se vedno razvijajo, zato se lahko brez predhodnega obvestila od časa do časa spremenita tako oblika kot narava storitev. Prav tako lahko prenehamo izvajati naše storitve ali katere koli funkcije v okviru storitev, kar se lahko zgodi brez predhodnega obvestila.

Uporaba spletne storitve Datafy.it zahteva, da ustvarite svoj račun, kjer morate opraviti postopek registracije s tem, da nam posredujete popolne in točne podatke, kot jih zahteva registracijski obrazec. V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega gesla in računa.

Če želite, lahko kadar koli zaprete vaš račun, s tem da pošljete zahtevo za prekinitev preko e-pošte.

Pridržujemo si pravico do dostopa, branja, ohranitve in razkritja katerih koli podatkov, če menimo da je to potrebno zaradi spoštovanja veljavne zakonodaje, predpisov, pravnih postopkov ali vladnih zahtev, uveljavljanja določb, odkrivanja, preprečevanja ali obravnavanja goljufije, varnostnih ali tehničnih vprašanj, odgovarjanja na zahteve za podporo s strani uporabnikov ali za zaščito pravic, lastnine ali varnosti SmartPa d.o.o., svojih uporabnikom in javnosti.

Če boste kršili te Pogoje Uporabe ali če smo mnenja da je to primerno, lahko zapremo vaš račun in vam onemogočimo dostop do storitev. Strinjate se, da je vsaka prekinitev vašega dostopa do storitve lahko opravljena brez predhodnega obvestila in da lahko takoj deaktiviramo ali izbrišemo vaš račun in/ali prepovemo nadaljnji dostop do vašega računa. Nadalje se strinjate, da ne bomo odgovorni vam ali kateri koli tretji stranki za prekinitev ali prenehanje vašega dostopa do storitve.

Uporaba osebnih podatkov

Strinjate se, da se z vašo uporabo storitve zbirajo, uporabljajo in delijo podatki, kot je to določeno v naši politiko zasebnosti.

Intelektualna lastnina

Naša spletna stran in spletna storitev vsebujeta naše zaščitene znake in lahko vsebujeta tudi zaščitene znake naših podružnic ali drugih družb, v obliki besed, grafičnega prikaza in logotipa. Vaša uporaba naše spletne strani in spletne storitve vam ne daje nobene pravice ali licence, ki bi vam dovoljevala uporabo naših zaščitenih znakov brez predhodnega pisnega dovoljenja SmartPa d.o.o. Kopiranje, distribucija, uporaba ali objava katerega koli dela naše spletne strani in spletne storitve z vaše strani je strogo prepovedana. Vaša uporaba naših spletnih strani in spletnih storitev, vam ne daje lastninske pravice katere koli vrste. Naša storitev lahko prikaže tudi vsebino, ki ni naša lastna vsebina, zato je ta vsebina v izključni odgovornost podjetja, ki da to vsebino na voljo.

Razen če ni drugače določeno, je spletna storitev namenjena vaši osebni in nekomercialni uporabi. Vi ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati ali prodajati katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev pridobljenih iz naše spletne storitve.

Omejitev odgovornosti

Vsako zanašanje na ali uporaba kakršnih koli informacij dostopnih na spletni strani in preko spletne storitve, je v celoti na vašo lastno odgovornost, zato v nobenem primeru ne bomo vam ali kateri koli drugi stranki odgovorni za neposredno, posredno, posebno, posledično ali drugo škodo, v največji meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.

SmartPa d.o.o. ne daje nobenih jamstev in garancij in se odvezuje vse odgovornosti za celovitost, natančnost, razpoložljivost, pravočasnost, varnosti in zanesljivosti storitev ali vsebin na naši spletni strani in spletni storitvi, vsako škodo na vašem računalniškem sistemu, izgubo podatkov ali drugo škodo, ki nastane iz vašega dostopa do ali uporabe storitev ali vsebin ter odgovornosti za dejstvo ali bodo storitve ustrezale vašim zahtevam, ali bodo na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak.

Naše storitve lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, vključno z oglasi ali drugim promocijskim materialom. Priznavate in se strinjate, da nismo odgovorni niti ne dajemo nobenega zagotovila ali jamstva za razpoložljivost in točnost teh spletnih strani ali vsebin, proizvodov ali storitev, ki so na voljo iz teh spletnih strani. Zavedate se, da prevzemate vsa tveganja, ki izhajajo iz uporabe teh spletnih strani.

Vi ste odgovorni za varovanje gesla, ki ga uporabljate za dostop do spletne storitve, in za vse dejavnosti, ki jih izvajate preko svojega računa. SmartPa d.o.o. ne more in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz nespoštovanja zgornjih določb.

Splošni pogoji

Pogoji Uporabe se izvajajo v Sloveniji in razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo, ne glede na kolizijska pravila, ki bi utegnila napeljevati na uporabo prava druge države. Poleg tega se strinjate, da imajo vso pristojnost slovenska sodišča. Strinjate se, da boste spoštovali vse veljavne nacionalne in mednarodne zakone, uredbe in predpise v zvezi z vašo uporabo naše spletne strani in spletnih storitev. Naš neuspeh pri uveljavljanju katerekoli določbe naših Pogojev Uporabe, se ne šteje za opustitev teh določb niti opustitve pravice, da se te določbe uveljavlja.

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja o Pogojih Uporabe nas prosim kontaktirajte na info@datafy.it.